Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Forest Loops

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. TERMINOLOGIA
3. WARUNKI OGÓLNE
4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
5. KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI
6. PŁATNOŚCI
7. ZWROTY I REKLAMACJE
7. 1. ZWROTY
7. 2. REKLAMACJE
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9. ZMIANA REGULAMINU
10. KARTA PODARUNKOWA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia Ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.forestloops.com

Sprzedającym jest firma 
Joanna Pińczyńska Forest Loops
z siedzibą w Żarki Letnisko 42-311 ul. Szkolna 8 .
Zarejestrowana pod numerem NIP: 5771956845 REGON: 384539320
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu +48 508577144
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@forestloops.com
Numer konta bankowego: 58105011681000009720165985 ING Bank Śląski S.A

§ 2. Terminologia


1. Personalizacja – możliwość dostosowania szczegółów zamówienia do indywidualnych potrzeb klienta
2. Produkt „na zamówienie” -produkt sprzedany, z możliwością zamówienia z dłuższym terminem realizacji zamówienia
3. Produkt dostępny „od ręki” -produkt wykonany będący na stanie magazynowym sklepu internetowego
4. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
5. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Klient / konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
7. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
9. Dowód zakupu- faktura, rachunek, paragon
10.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.forestloops.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 3. Warunki ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.forestloops.com
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz są własnością usługodawcy .
Ponieważ produkty wykonywane są ręcznie, mogą wystąpić drobne rozbieżności w wymiarach i kolorach. A także w strukturze materiału z której są wykonywane. Jednak te drobne nieścisłości świadczą o oryginalności i niepowtarzalności produktu i są nieodzowną cechą produktów handmade.
Kolor może się nieznacznie różnić, w zależności od indywidualnych ustawień monitora.
Poszczególne przedmioty wykonane są na zamówienie. Prezentacja na stronie jest wzorem produktu na stronie o czym klient informowany jest  w trakcie procesu zakupu.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji i minimalna rozdzielczość ekranu.


§ 4. Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Dokona wpłaty na konto która zostanie zaksięgowana. Jak również zatwierdzi regulamin sklepu.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient jest zobowiązany wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania płatności na rachunku bankowym podanym w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą .


§ 5. Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Po dokonaniu zakupu w sklepie Forest Loops klient bezzwłocznie dostaje informację o zamówieniu .
4. Wszystkie nasze produkty wykonywane są ręcznie z dbałością o każdy szczegół dlatego w przypadku produktów „na zamówienie” , bądź personalizacji, czas zamówienia wydłuża się.
Czas wykonania 1 sztuki to ok 10-20 dni roboczych. W przypadku w którym Klientowi zależy na konkretnej dacie otrzymania przesyłki, prosimy o kontakt mailowy.
W przypadku dużych zamówień ( kilka sztuk w jednym zamówieniu ) termin realizacji wydłuża się o 5-7 dni na sztukę, tego typu zamówienia może być również realizowane partiami.
W przypadkach zwiększonej liczby zamówień (akcje promocyjne, wyprzedażowe )
sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji dostawy.
Kupujący zostanie poinformowany o zmianie terminu drogą elektroniczną. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, obejmuje tylko dni robocze.
5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostaw. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „czas i koszty transportu”.

§ 6. Płatności
Na każdy sprzedany towar wystawiony jest paragon lub imienny dowód zakupu. Płatność za zamówiony towar może nastąpić , za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. System płatności w sklepie obsługuje firma Blue Media  S.A. 
Dostępne formy płatności: Paypal, przelew natychmiastowy, przelew tradycyjny, płatność kartą
Karty płatnicze: * Visa* Visa Electron* MasterCard* MasterCard Electronic* Maestro
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 7. Zwroty i reklamacje
7.1 Zwroty
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania przez klienta towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Koszty wysyłki zwróconego towaru ponosi klient.
5. Zwrot odbywa za okazaniem dowodu zakupu.
6. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: produkty o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu(produkty handmade, personalizowane, produkty na zamówienie, indywidualne zamówienia) lub ściśle związanych z jego osobą.
7. Zwrotom nie podlegają karty upominkowe i produkty nabyte w ramach ich wydatkowania. O braku możliwości zwrotu o którym mowa w poprzednim zdaniu  Klient zostanie powiadomiony w procesie składania zamówienia.

7.2 Reklamacje
1. Produkty posiadają gwarancję producenta/sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu to 12 miesięcy.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy, koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi klient.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 roboczych dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie 30 dni.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8. Zmiana Regulaminu


1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 9. Karta podarunkowa


Niniejsze zasady i warunki dotyczą Kart Podarunkowych kupionych w sklepie Forest Loops. Kart podarunkowych można używać na stronie www.forestloops.com . 
1. Kartą Podarunkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty podarunkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, możesz dopłacić pozostałą kwotę. Niewykorzystane środki na Karcie Podarunkowej nie zostaną zwrócone. Karty Podarunkowej można użyć tylko raz. Kart Podarunkowych nie można wymieniać na gotówkę.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy. 
3. Kartę Podarunkową dostarczymy po opłaceniu zamówienia wybraną przez Ciebie metodą na wskazany w zamówieniu adres. W celu zakupu elektronicznej Karty Podarunkowej prosimy o kontakt mailowy sklep@forestloops.com .
4. Zwrot produktów kupionych za pomocą karty podarunkowej nie jest możliwy.
5. Karty podarunkowej nie można zwrócić. 
6. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Kartę Podarunkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży lub zniszczenia. 
7. W przypadku konieczności zwrotu gotówki w procesie reklamacji za towar zakupiony w ramach karty podarunkowej, kwota zostanie zwrócona w formie kolejnej karty podarunkowej.


§ 10.Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl